tue: 10:00 - 21:00; next sunday (19.07): non-trading day pl

Oddaj krew i podaruj życie – akcja krwiodawstwa w Atrium Plejada

News date: 1 August 2019

Oddaj krew i podaruj życie
– akcja krwiodawstwa w Atrium Plejada

 

Oddanie krwi zajmuje nam jedynie chwilę, a może podarować całe życie komuś innemu. 10 sierpnia Atrium Plejada zaangażuje się w promowanie idei krwiodawstwa, po raz kolejny udostępniając mobilny punkt poboru krwi dla wszystkich chętnych dawców. Akcji będą towarzyszyć atrakcje przygotowane na pasażu Centrum przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, a wśród nich: szczudlarze, aplikacje związane grupami krwi oraz gadżety dla uczestników.

 

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11:00-16:00.
Zapraszamy!